4. IZPITNA ENOTA POM - Izpitni nastopi z zagovorom ter KAKO IZGLEDA ZAGOVOR ZA 4. PREDMET

Priloga je PIK (predmetni izpitni katalog za poklicno maturo za 4. predmet: Praktični nastop z zagovorom).

Po opravljenih treh izpitnih nastopih v vrtcu, boste na šoli opravili še zagovor teh nastopov, v obliki govornega nastopa, kjer boste strnjeno predstavili vse tri nastope. Nastop izvededete pred tričlansko komisijo, pripravite okrog 10 min govora, pričakujte vmesno komuniciranje z izpraševalko-cem. Obliko nastopa izbirate sami; na voljo imate tudi IKT pripomočke; če uporabljate le-te, prinesite predstavitev s seboj na USB ključku; lahko pa uporabite tudi pripomočke, slikovni in demonstrativni material, ki ste ga uporabili pri nastopih. Kaj mora vsebinsko sestavljati nastop, pa je opisano v PIK-u; razdelek ZAGOVOR.