4. TEDEN od 6. 4. do 10. 4. 2020

NAMEN UČENJA: Učil se bom o VZROKIH ZA NASTANEK TOPLOTNIH PASOV

PRI DELU BOM USPEŠEN, ko bom znal:
- opisati kaj so toplotni pasovi
- razložiti vzroke za nastanek toplotnih pasov
- določiti lego posameznih toplotnih pasov na zemljevidu sveta

Navodila:
-napiši zapis v zvezek (priloga)
-na koncu zapisa nariši krog s polmerom 5 cm, na sredini nariši ekvator
-poslušaj razlago in na koncu nariši skico toplotnih pasov v zvezek
-skico mi pošlji na moj email
-razlaga: