Ponedeljek, 20. 4. 2020

Ponedeljek, poper, pravljica. Kaj imajo skupnega? Črko P, seveda. Tisto črko, ki se jo boš naučil/a danes. Če želiš, se lahko tu poigraš s črko P (neobvezno):

https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/igra-s-crko/igra-s-crko-p

Preden se lotiš zapisa, si oglej, kako črko P zapišemo:

https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story_html5.html

V brezčrtni zvezek na sredino zapiši veliko črko P. Previdno, da bo res zapisana od zgoraj navzdol, potem pa še trebušček. Okoli črke P zapiši 10 besed, ki imajo nekje v sebi glas P, lahko je to na začetku, na koncu ali nekje vmes. Če se besed ne moreš spomniti, ti je lahko v pomoč tudi slika, kjer je ogromno besed z glasom P.


Naprej že veš, kajne? Delovni zvezek za opismenjevanje, stran 48, 49. Tokrat rešiš vse. Potem v črtasti zvezek zapišeš dve vrsti “velikih” P-jev, dve vrsti “malih” P-jev, spodaj pa zapiši 4 povedi o sliki.

Izziv: Lahko poskusiš sestaviti tudi poved, kjer se vsaka beseda začne s črko P, npr.: PRVOŠOLCI PA PRVOŠOLKE PRIDNO PIŠEJO PO PRTU (v tem primeru ni nujno, da je poved povezana s sliko). Povedi so lahko tudi neresnične, tako kot je ta, kajne? J

 

Na spodnji povezavi preveri svoje znanje. Računaj in štej sam/-a, naloge so enostavne. Obvezno moraš najprej vpisati svoje ime in priimek. Po končanem reševanju boš tudi takoj lahko videl/-a, kako ti je šlo. Srečno!

https://forms.gle/bC9dmRV8X5ZxFsbE9

Lep dan ti želimo.

Učiteljice Mateja, Helena in Tamara