Pojmi - UČNI PRIPOMOČEK

Pri učenju si zagotovo srečal/a nove pojme – besede, ki imajo določen pomen, a niso predmeti, torej jih ne moremo potipati. Pojmi so lahko v slovenskem jeziku, lahko pa nastanejo iz neke tuje besede. Po navadi pojme najdemo v strokovnih besedilih. Nekaj primerov: fotosinteza, enačba, sklanjatev, urbanizacija ipd.

Učenja pojmov se prav tako moramo naučiti.

Kako se bomo tega lotili? Spodaj najdeš navodila in poseben izziv.

Želimo ti veliko uspeha!