Ponedeljek, 4. 5. 2020

Danes boš spoznal/-a novo črko, črko H. Poglej, kako jo zapišemo:

https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story_html5.html

V brezčtni zvezek zapiši na sredino veliko tiskano črko H, okoli nje pa zapiši 10 besed, ki vsebujejo glas H. Besede tokrat poišči na sliki:


V delovnem zvezku za opismenjevanje reši strani 52 in 53.

V črtastem zvezku zapiši kot ponavadi dve vrsti velikih črk H, 2 vrsti malih črk H in štiri povedi o sliki iz delovnega zvezka za opismenjevanje na strani 53 (zadnja naloga). Ne pozabi na piko na koncu povedi.

 

Prisluhni pesmici Rad imej:

Pesem večkrat poslušaj, do petka se poskusi naučiti vsaj eno kitico (izberi si jo sam/-a) in refren. Besedilo:

RAD IMEJ …

POLJSKO CVETJE REVNIH JE IMETJE,
KI VPIJA DEŽ IN VSE POGLEDE
IN ŽIVI OD SONCA IN BESEDE
IN CVETI, KO SLIŠI TOPLO PETJE.

Refren: RAD IMEJ, RAD IMEJ
ŽIVALI IN CVETLICE,
RAD IMEJ, RAD IMEJ
ŽIVALI IN CVETLICE.

ČUJ, KAKO ŽGOLIJO GOZDNE PTICE,
ZVONKI PTIČJI JEZIK NAM OZNANJA
DALJNA ČARNA JUŽNA POTOVANJA
V DEŽELE, KJER RASTO SLADICE.

RAD IMEJ…

KADAR PTIČEK PADE VEN IZ GNEZDA,
VAREN DOM NA DLANI MU NAPRAVI
IN GA VRNI MATERI V DALJAVI,
DA BO LETAL KAKOR ŽIVA ZVEZDA.