Torek, 5. 5. 2020

Ponovi števila od 1 do 15: štej glasno od 1 do 15, štej od 15 do 1. Pripravi karo zvezek in peresnico in si oglej posnetek:

V zvezek nadaljuj zapis števil do po spodnjem vzoru:


V pomoč so ti lahko spet barvna zrna, ki jih natisneš, lahko jih tudi rišeš (priloga barvna zrna).


Reši vaje v Računanje je igra na strani 32. Pri spodnji nalogi najprej potuj s prstom do števil, šele potem z barvico.


Zdaj pa se razmigaj! Pripravi dvakrat po 3 čevlje (ali pa kocke, barvice, žoge ali pliškote, če boš vajo izvajal notri), ki naj bodo približno enakih barv in k igri povabi bratca ali sestrico, lahko tudi starše:

Zabava je zagotovoljena!

 

Ponovi pesmico in zraven zapoj: