Četrtek, 7. 5. 2020

Oglej si naloge v projekciji (priloga: povedi). Ni potrebno tiskati priloge, vzemi črtasti zvezek, napiši VAJA in spodaj zapisuj besede, nato še povedi. Vsaki besedi določi prvi glas in ga zapiši. Iz prvih črk boš dobil/-a novo besedo. Na zadnji strani boš iz prvih črk dobil/-a dve povedi. Tvoj zapis naj bo pravilen, potrudi se tudi, da bo pisava lepa. Besede in povedi zapiši v črtasti zvezek.

 Karo zvezek obrni ležeče in na naslednjo prazno stran nariši gosenico tako, da bo imela glavo in 20 trebuščkov. Trebuščki naj se držijo skupaj, riši jih s šablono. Nato vanje po vrsti vpiši števila od 1 do 20. Z rumeno barvico pobarvaj števila 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, vsa ostala pa z zeleno barvico. Ob tej gosenici vadi štetje od 1 do 20 naprej in nazaj, vadi štetje le po rumenih poljih naprej in nazaj, potem še po zelenih naprej in nazaj. Štej od 11 do 18, štej od 19 do 12, štej od 7 do 11, štej od 16 do 9. Štej, štej, štej in dobro se imej!


Zdaj pa je čas, da števila do 20 tudi utrdiš. Saj veš, gibati se je zdravo, pa še lažje se je učiti ob gibanju. Potreboval boš le krede in nekaj prostora zunaj. Na tla nariši deset kvadratov, vanje vpiši števila od 11 do 20, potem skači na čim več različnih načinov, pri tem glasno izgovarjaj števila, na katerih se znajdeš. Nekaj idej, kako se gibati, si oglej spodaj: