Igre z žogoMET ŽOGE

Na steni določite eno točko, ki naj predstavlja tarčo. V to tarčo mečite žogico. Poskusite, da jo čimvečkrat zadanete. Najprej parkrat zvadite, nato pa delajte na tem, da tarčo zadanete desetkrat.

Vajo lahko izvajate tudi tako, da se žoga po tem, ko jo vržete odbije enkrat ali dvakrat ob tla, nato pa jo ujamete in nadaljujete z vajo.

PODAJANJE ŽOGE

Žogo si podajajte z enim od staršem ali bratom/sestro. Potrudite se, da jo ujamete in da vam ne pade na tla.

VODENJE ŽOGE

Pred hišo narišite črto ali pa jo naredite s palčkami. Po tej črti hodite naravnost, zraven pa vodite (tapkate) žogo z eno roko. Vajo lahko izvajate tudi tako, da žogo vodite tako, da izmenjujete levo in desno roko.

KDO PRIDE PRVI DO VODJE?

Določite vodjo igre, ki naj se postavi na eno stran polja. Vodja meče žogo ostalim igralcem v igri. Otrok, ki žogo ujame, stopi en korak naprej. Tisti pa, ki žoge ne ujame, stopi korak nazaj. Otrok, ki prvi pride do vodje, je zmagovalec.