DOKUMENTACIJA ZA 4. PREDMET POKLICNE MATURE, IZPITNI NASTOP Z ZAGOVOROM

Mapa z dokumentacijo za 4. predmet POM - za dijaka; poleg navodil je tu še obrazec s predlogi tem za izpitne nastope za poklicno maturo. Izpolnjujete jih samo v e-obliki! Glej navodila.