Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu (PUD)

V mapi se nahajajo navodila kandidatu na praktičnem usposabljanju, spremljevalna dokumentacija za opravljanje PUD in 4. predmeta poklicne mature: Izpitni nastop z zagovorom ter dokumentacija za kandidatovega mentorja-ico v vrtcu. Dokumentacije nismo natisnili, da se izognemo nepotrebni porabi papirja in tiskanja. Dokumentacijo, ki je namenjena za v vrtec posredujte na njihovo e-poštni naslov; seveda ko se boste za to ustrezno dogovorili. Sicer pa jo lahko še vedno natisnemo.

  • Najbolje, da najprej preberete PUD navodila za kandidata_IO, kjer so omenjene vse ostale predloge in napotki, ki so vložene v mapo (Kompetence pri PUD-u, Navodila za pisanje poročil) 
  • Nekaj je dokumentov, ki so vezani na opravljanje izpitnih nastopov za poklicno maturo - 4. predmet ( Navodila kandidatu za opravljanje izpitnih nastopov z zagovorom, Navodila za pisanje priprave za izpitni nastop, Predlog tem za izpitne nastope, Zagovor na POM, PIK-predmetni izpitni katalog za 4. ie POM)
  • Med vloženimi dokumenti so tudi napotki za mentorja-ico v vrtcu in ustrezna spremljevalna dokumentacija. Iz dokumenta "za PUD_Dopis za vrtec" boste razbrali kateri so dokumenti, ki jih nesete v vrtec (Evidentiranje opravljanja PUD in mentorjevo poročilo - predloga, ki jo izpolni mentor, Potrdilo_opravljen PUD - predloga, ki jo izpolni mentor, Navodila nadzornikoma na izpitnih nastopih, Obrazec za ocenjevanje izpitnih nastopov - izpolnjujeta nadzornika na izpitnih nastopih, Ocenjevalna lestvica za 4.IE POM)