od 5. do 9. razreda

Na spodnji povezavi si oglej kartice z glagolsko obliko ON/ONA. 

https://h5p.org/node/350546