5. RAZRED (2. TEDEN)

Reši naloge in zalepi učne liste v zvezek (prejeto po pošti).