4. RAZRED (2. TEDEN)

Reši naloge V DELOVNEM ZVEZKU in POGLEJ SI POSNETEK O GEOMETRIJSKIH LIKIH.