5. RAZRED (3. TEDEN)

Rešuj naloge v DELOVNEM ZVEZKU IN NA UČNIH LISTIH.