Sestavi zgodbo

Dobro si oglej sličice v igrah. Postavi jih v pravilno zaporedje. Preberi povedi in vsako ponesi k ustrezni sličici. 

Piknik z Brundom

Zalin zajtrk

Blatni Piki

Aljaževa soba

Ko se zjutraj zbudim

V naslednjih igrah so tri sličice odveč. Ugotoviš katere?

Očkov avto

Juretova malica

Pismo babici

V zadnjih igrah se poigraj z vprašanji? Ali najdeš ustrezne odgovore med sličicami?

Pred kosilom

V šoli

Lahko noč, Lara!