Dopolni povedi - sestavljanke

Pred tabo so kratke zgodbe. Ampak vsaki povedi manjka kakšna beseda. Preberi jih in smiselno dopolni. Izbiraj med ponujenimi besedami. 

Beri, dopolnjuj in odkrij sliko.

Golobi gospe Nine

Čarobna knjiga

Potovanje

Ribarjenje

Selitev

Kiparjenje

Gozdne skrivnosti