6. vaje na daljavo

Pozdravljeni pevci,

pred vami je izziv, da se naučite svoj glas v slovenski ljudski božični pesmi Kaj se vam zdi. Tukaj je pripeto triglasje, spodaj pa posnetki s povdarjenimi glasovi: 1., 2. ali 3. glas.