4. RAZRED (7. TEDEN)

Rešuj naloge na učnih listih, števila do 70.