5. RAZRED (7. TEDEN)

Rešuj naloge na učnih listih, seštevanje dvomestnih števil do 100 s prehodom in brez prehoda.