5. b: videokonference potekajo kot običajno, povezava je enaka.