od 5. do 9. razreda

Na strani 50 v učbeniku Čas za slovenščino preberi "Moj dan" in nato reši učni list!