Ponedeljek, 22. 11. 2021

MAT: Tehtanje

- DZ str. 34/3.-7.

- domača naloga: DZ str. 35/8.-15.


DRU: Zemljevid in orientacija z zemljevidom

(*Zaradi nastopa študentov smo imeli namesto ure SLJ uro DRU)

- Študentje so ob koncu poglavja, ki so ga obravnavali z učenci, pripravili "pisno ocenjevanje znanja". Študentje bodo teste popravili in jih učencem vrnili. Ocena ne bo zapisana v redovalnico, bo pa povratna informacija učencem, študentom, meni in vam staršem, koliko so se učenci naučili. Je pa to seveda tudi priprava na naše ocenjevanje. Učenci, ki manjkajo, bodo omenjeno ocenjevanje rešili, ko se vrnejo v šolo.


ŠPO: Živalska joga
Če so učenci v karanteni, a zdravi, se lahko razgibajo z živalsko jogo. V mapi ŠPO najdejo sličico s pozami. Izberejo si jih nekaj in položaj poskušajo zadržati 30 sekund.

LUM: Frotaž
Grafika je sinonim za tehnike odtiskovanja likovnih podob in besedilnih sporočil – njen smisel je v njihovem razmnoževanju, da postanejo dostopne širšemu občinstvu. Od leta 1960 velja, da je umetniška grafika vsak odtis, ki je podpisan s strani avtorja in na katerem so navedeni: naslov dela, zaporedna številka odtisa v določeni seriji, grafična tehnika in letnica izdelave.

Učenci v mapi LUM najdejo ppt predstavitev o grafiki in ppt predstavitev z naslovom "Frotaž", v katerem najdejo navodila za delo.

DOP: Uporaba zemljevida (DRU)
čenci odprejo spletni portal https://ucimse.com/ in se vpišejo s svojim uporabniškim imenom in geslom. Nato kliknejo na otok »5. razred« in izberejo predmet »Družba«. Kliknejo na poglavje »Zemljevid, prostor, območje...« in si izberejo nekaj nalog, ki jih rešijo.