Torek, 24. 11. 2021

TJA: 
Pocukaj za rokav sošolca in se pozanimaj, kaj so obravnavali pri uri TJA.

SLJ: RAZLIKOVANJE VOŠČIL, ČESTITK

- Učenci odprejo zvezek in naredijo majhen naslov "Voščilo" in zapišejo voščilo. Sami se odločijo, komu bodo pisali in ob kateri priložnosti. Pozorni so, da zapišejo vse sestavne dele voščila.

- Nato naredijo majhen naslov "Čestitka" in zapišejo čestitko. Sami se odločijo, komu bodo pisali in ob kateri priložnosti. Pozorni so, da zapišejo vse sestavne dele čestitke.
- Odprejo delovni zvezek in rešijo DZ str. 72-74. Odgovarjajo natančno in so pozorni na velike začetnice ter ločila.

MAT: PONAVLJANJE, UTRJEVANJE

- Učenci rešijo RJI str. 31-32.

-Učenci preverijo, ali imajo rešeno RJI str. 28-30 in rešijo, kar jim manjka.
- Domača naloga: DZ str. 54/1.-9.

SLJ: PISANJE PISMA

(Ker smo imeli včeraj nastop študentov pri DRU in nam je odpadla ura SLJ, smo danes zamenjali uri.)

- Učenci rešijo DZ str. 68-70. 
- Učenci odprejo zvezek in naredijo majhen naslov "Pismo". Napišejo pismo učencem 5. razreda iz Kopra, v katerem na kratko predstavijo 5. E razred, nato pa predstavijo Ljubljano in njene znamenitosti. Pozorni so, da zapišejo vse sestavne dele pisma. Pazijo tudi na ločila, velike začetnice in lepopis.


NIT: ZRAK

- Z učenci smo naredili uvod v novo poglavje in skupaj rešili DZ str. 42-44.

ŠPO: MACARENA

Ples in glasba sta odličen način, da sprostimo svoje telo in misli. Spomni se, kako se pleše makarena in se pozabavaj ob glasbi:  

 .