Sreda, 24. 11. 2021

DRU: ALPSKI IN PREDALPSKI SVET

- Učenci s pomočjo zemljevida rešijo 5. vajo na 59. strani.

- Skupaj smo rešili še DZ str. 60/6.-7. vaja. Prebrali smo povzetek na strani 61.


TJA: WHAT CAN ANIMALS DO?

Pocukaj za rokav sošolca in se pozanimaj, kaj so delali pri uri TJA.


SLJ: ZAPISUJEMO POIMENOVANJA JEZIKOV, DNI, MESECEV, IN PRAZNIKOV

- Zapis v zvezek najdeš v mapi spodaj.

- Učenci so samostojno reševali DZ str. 76-77.

- Domača naloga (do ponedeljka): DZ str. 78-83. Učenci naj bodo pri branju navodil natančni, prav tako naj bodo natančni njihovi odgovori. Pazijo na velike začetnice, ločila, čitljivost. Z nalogami bodo ponovili celotno poglavje.  Naloge jim služijo kot priprava na ustno in pisno ocenjevanje.NIT: ZRAK

- Zapis v zvezek najdeš v mapi spodaj.

- DZ str. 45-46.


GOS:

Pocukaj za rokav sošolca in se pozanimaj, kaj so delali pri uri GOS.