Ponedeljek, 29. 11. 2021

Ob 8:00 se dobimo v naši virtualni učilnici :)
Povezava: https://arnes-si.zoom.us/j/4475602690.

MAT: PRIKAZOVANJE PODATKOV Z GRAFIČNIMI PRIKAZI – stolpci 

- Pregledali bomo domačo nalogo.

- Skupaj bomo rešili RJI str. 2-3.
- Domača naloga: 

Učenci odprejo spletni portal https://ucimse.com/ in se vpišejo s svojim uporabniškim imenom in geslom. Nato kliknejo na otok »5. razred« in izberejo predmet »Matematika«. Kliknejo na poglavje »Urejanje, razvrščanje, prikazi« in rešijo naslednje kratke naloge:

- Pobarvaj torto (tortni prikazi),

- Katera torta je prava (tortni prikazi),

- Rojstni dnevi (podatki v stolpcih),

- Koliko živali (preglednice).


SLJ: SLOVENSKA LJUDSKA PRAVLJICA: ZDRAVILNO JABOLKO

- Ponovno preberi slovensko ljudsko pravljico Zdravilno jabolko (najdeš jo v mapi spodaj), analiziraj besedilo in v njem poišči pravljične značilnosti, nato pa te čaka še pisanje obnove.
- Obnova: V zvezek napiši naslov "Slovenska ljudska pravljica: Zdravilno jabolko" in napiši obnovo (obnova je lahko strnjena ali podrobna).


ŠPO: PLES COTTON EYE JOE

Malo plesa za zabavo, predvsem pa si zapomni korake, ni težko!LUM (2 uri): ILUSTRACIJA
V mapi spodaj najdeš ppt predstavitev z naslovom Ilustracija, ki si ga oglej. Ilustriraj slovensko ljudsko pravljico „Zdravilno jabolko“, ki si jo prebral pri uri slovenščine. Pri upodobitvi motiva bodi čimbolj domiseln. Ilustracijo nariši v svoj zvezek za slovenščino čez dve strani.