Tečaj na daljavo 2. b, c, d

V tej mapici najdeš navodila za delo v tednu od ¸13. 12. do 16. 12. 2021.