Ponedeljek, 10. 1. 2022

Danes se IZJEMOMA ne dobimo na videokonferenci. Žal sem že cel vikend brez glasu, zato sem ponedeljkov dan zasnovala tako, da boste zmogli brez moje razlage. V torek pa se ponovno vidimo - tudi če bo moj glas še vedno malo "štrajkal".

MAT: GEOMETRIJA (ponavljanje in utrjevanje)

Za začetek ponovi seštevanje in odštevanje daljic. Če si pozabil postopek, prelistaj zvezek in poišči zapis, kjer smo po korakih seštevali in odštevali daljice. Napiši naslov "Vaja" in prepiši navodila ter reši naloge.

1. Nariši daljici IMNI = 5 cm in IOPI = 3 cm. Daljici nato seštej in vsoto grafično ponazori.

2. Nariši daljici IRSI = 6 cm in IUVI = 3 cm. Daljici nato odštej in razliko grafično ponazori.

3. Nariši daljico IGHI = 4 cm. Daljico podaljšaj za 4 cm.

4. Nariši vsoto premic IABI = 4 cm in ICDI = 5 cm. Vsoto nato zmanjšaj za premico IEFI = 2 cm. 

Nato odpri spletni portal 
https://ucimse.com/ in se vpiši s svojim uporabniškim imenom in geslom. Nato klikni na otok »5. razred« in izberi predmet »Matematika«. Klikni na poglavje »Geometrija« in reši naslednje kratke naloge:

- Simetrija v vzorcu,

- Potapljanje ladjic (iščem simetrijo),

- Od točke do točke (daljice),

- Kaj je kaj? (daljice, premice, poltraki),
- Vzporedno, pravokotno.


SLJ: PRIDEVNIK

Prejšnji teden smo spoznali novo besedno vrsto - pridevnik. Povedali smo, da poznamo tri vrste pridevnikov - lastnostni, svojilni in vrstni. V mapi spodaj najdeš dokument "Vrste pridevnikov". Odpri ga in zapiši kratek zapis v zvezek.

Nato odpri delovni zvezek na strani 70 in reši od 4. do 8. naloge. Po potrebi si pomagaj z zvezkom. Odgovore bomo skupaj preverili v torek.


ŠPO: GIBALNI IZZIV

Črkuj svoje ime in priimek v gibanju in z vajami za moč. Navodila za gibalni izziv najdeš v mapi spodaj. 

LUM (2 uri): ANIMACIJA
V mapi spodaj najdeš ppt predstavitev z naslovom Animacija, ki si jo oglej. Izberi si eno izmed štirih nalog. Svoj končni izdelek oddaj v spletno učilnico, da si ga bomo lahko ogledali, ko se vrnemo v šolo.

*Na videoposnetke je potrebno dvakrat klikniti, da se začnejo predvajati.