Sreda, 12. 1. 2022

Urnik Zooma:
- 8:50 Zoom z učiteljico Marijo (TJA): https://arnes-si.zoom.us/j/2552444376.

- 9:35 Zoom z razredničarko (SLJ, DRU, NIT): https://arnes-si.zoom.us/j/4475602690.

- 11:40 Zoom z učiteljico Majdo (GOS): https://arnes-si.zoom.us/j/91954523899.

DRU: DINARSKOKRAŠKI SVET

Pripravi si delovni zvezek in zemljevid. Skupaj si bomo prebrali DZ str. 68 - 70 in na zemljevidu poiskali različne kraje, planote in podolja, ki ležijo na tem območju.

Samostojno delo:
- DZ str. 71/11. vaja.

- Vaje na spletnem portalu Učim se.
Odpri spletni portal 
https://ucimse.com/ in se vpiši s svojim uporabniškim imenom in geslom. Nato klikni na otok »5. razred« in izberi predmet »Družba«. Klikni na poglavje »Značilnosti Slovenije« in reši naslednje kratke naloge:

- Dinarskokraške pokrajine,

- Značilnosti Dinarskokraških pokrajin,

- Reke Dinarskokraških pokrajin.


TJA: 

- Ob 8:50 se poveži na Zoom z učiteljico Marijo: https://arnes-si.zoom.us/j/2552444376, kjer boš dobil vsa navodila za delo.


SLJ: PRIDEVNIK

Prosim, da si pripraviš delovni zvezek. Skupaj bomo rešili DZ str. 72-73.

Samostojno delo: V mapi spodaj najdeš dokument, s pomočjo katerega naredi zapis v zvezek.

NIT: VODA

V sredo sta študentki za vas pripravili zanimivo uro, v kateri ste spoznali tri pomembne pojme:

- topljenec,
- topilo,
- raztopina.

Včeraj ste si ogledali še preostale poskuse in dopolnili svoj učni list.

Danes bomo snov še skupaj ponovili in prebrali DZ str. 76 - 77 in skupaj rešili naloge.

GOS:
Ob 11:40 se poveži na Zoom z učiteljico Majdo: https://arnes-si.zoom.us/j/91954523899, kjer boš dobil vsa navodila za delo.