Četrtek, 13. 1. 2022

Ob 9:00 se dobimo v naši virtualni učilnici :)

Povezava: https://arnes-si.zoom.us/j/4475602690.

SLJ: BRALNO RAZUMEVANJE

Ker vam je bralno razumevanje skozi leto delalo težave, sem se odločila, da bomo današnjo uro namenili vaji iz bralnega razumevanja. Saj veste, kako pravijo - vaja dela mojstra, če mojster dela vajo (:

V mapi spodaj boš našel dva dokumenta - dokument z besedilom in dokument z vprašanji, ki si ga natisni, če imaš to možnost. Preberi besedilo in odgovori na vprašanja. Učni list nato prilepi v zvezek za SLJ. Odgovarjaj natančno in v celih povedih, pazi tudi na velike začetnice, ločila, pravopisne napake.

*Če tiskalnika nimaš, nič hudega. V zvezek napiši naslov "Bralno razumevanje" in odgovore zapiši v zvezek. Vprašanj ni potrebno prepisovati.MAT: RISANJE VZPOREDNIC IN PRAVOKOTNIC

Prosim pripravi si delovni zvezek. Skupaj bomo predelali DZ str. 142-145.


NIT: VODA

Danes si boš ogledal kratek film o vodi, ki ga najdeš na naslednji povezavi: 


V mapi spodaj boš našel ppt predstavitev o pitni vodi, ki si jo bomo ogledali skupaj in naredili zapis v zvezek.

GUM: PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE

Ker nas v sredo, 19. 1. 2022 čaka 1. pisno ocenjevanje znanja, bomo današnjo uro izkoristili še za ponavljanje in utrjevanje.

Pripravila sem ti power point predstavitev, ki ti bo pomoč pri ponavljanju in utrjevanju znanja. Najdeš jo v mapi spodaj.

ŠPO: SMUČARSKA MINUTA ZA ZDRAVJE

Pripravljamo se na smukaške strmine in klance, zato se bomo kondicijsko podprli. Zajeli bomo več zimskih športov, vsak je posebej zahteven v gibanju, vendar mi ne bomo imeli težav z njimi.

Slediš posnetku in vaje izvajaš vzporedno z njim. Traja le 7 min. skupaj z umirjanjem, vendar zdrži do konca.