Torek, 18. 1. 2022

Navodila in gradivo bom dodajala tekom dneva, ko vidim, kaj nam uspe predelati.

TJA: 
Pri sošolcih se pozanimaj, kaj so delali pri uri.

SLJ: PRIDEVNIK

Reši DZ str. 78 - 80 in preveri svoje znanje o pridevniku.

Domača naloga: DZ str. 76/14.-15.

MAT: RIŠEM PRAVOKOTNIKE IN KVADRATE

Pravokotnike in kvadrate lahko rišemo s pomočjo geotrikotnika ali s pomočjo šestila. Zapis v zvezek najdeš v mapi spodaj.

Najprej reši DZ str. 1.-3. Nato preberi razlago "Učenost je modrost" v DZ str. 148.-150. in si natančno oglej postopek risanja kvadrata in pravokotnika s pomočjo šestila in geotrikotnika.

Domača naloga: DZ str. 150/4.-7. 

DRU: DINARSKOKRAŠKI SVET

Zapis v zvezek najdeš v mapi spodaj.

NIT: VODA

Reši DZ str. 70-74.

ŠPO: DOMAČI BIATLON
V mapi spodaj najdeš navodila za domači biatlon.