Torek, 25. 1. 2022

Navodila in gradivo bom dodajala tekom dneva.

TJA:
Pri sošolcih se pozanimaj, kaj so delali pri uri.


SLJ: VEČPOMENKE, ENOPOMENKE

Preberi razlago v "Jezikovnem kotičku" DZ str. 120.

Reši učni list, ki ga najdeš v mapi spodaj.

Domača naloga: DZ str.121/1. (v zvezek) in 2. nalogo MAT: POTENCE
Preberi razlago "Učenost je modrost" DZ str. 4-5.

Zapis v zvezek najdeš v mapi spodaj.

Reši še DZ str. 4/1.-7.

DRU: DINARSKOKRAŠKI SVET

Zapis v zvezek najdeš v mapi spodaj.


NIT: VODA

Zapis v zvezek najdeš v mapi spodaj.

Reši DZ str. 82-83.


ŠPO: JOGA

Da boste zjutraj lažje zagnali svoje možgane v tek, vabljeni, da se preizkusite v jogi!

Vsak položaj obdrži 30 sekund. Ponoviš lahko večkrat na dan.