Petek, 28. 1. 2022

MAT: POTENCE

V mapi spodaj najdeš naloge za vajo. Navodila prepiši in reši naloge.

Zapis v zvezek boš prav tako našel v mapi spodaj.

Reši DZ str. 7/8.-13.

SLJ: /

*Danes smo podaljšali uro MAT in DRU, zato nam je SLJ odpadla. Nadoknadimo prihodnji teden.

TJA:

Pri sošolcih se pozanimaj, kaj so delali pri uri.


DRU: DINARSKOKRAŠKI SVET
V mapi spodaj najdeš vprašanja za ponavljanje. Učni list prilepi v zvezek in odgovori na vprašanja. Po potrebi si pomagaj z zvezkom in delovnim zvezkom.


RU: IGRA NA PROSTEM
Danes smo izkoristili krasen sončen dan in si privoščili igro na svežem zraku. Upam, da ste se tudi vi doma naužili sonca :)