VARNO V ŠOLO (PEŠEC, PREHOD ZA PEŠCE, PLOČNIK, KOLESAR; PROMETNI ZNAKI; VARNOST V OKOLICI ŠOLE)