Moderna fizika - predavanja

V mapi najdete ppt vsebino predavanj. Predstavlja hitri pregled moderne fizike, ki smo ga naredili v šoli. 

Vedno se lahko prikradejo med vsebine napake. Če jih kdo najde, naj me obvesti.