Naloga 2, 20.3.2020

S pomočjo interaktivnega učbenika si poglej film Čutilo za vonj, nato pa 2 slida naprej Vonj in okus sta povezana klikni na oko- dobiš sliko nosne votline. Pomagaj si, da označiš sliko v interaktivnem učbeniku str. 17. Odgovori na vpr. str 17, razloži ključne pojme v int. uč. stran 19 ter na vprašanja str. 20. Ni mi potrebno pošiiljati, ker vidim v i rokusu, kdo je delal in pa , ko pridemo v šolo bom pobrala DZ in pregledala. Vaše delo bo seveda vplivalo na zaključno oceno.