delo od 23.3. do 27.3. 2020

Prvi teden je za nami, vsi se še učimo, a bomo zmogli. Prejšnji teden vas je bila večina zelo, zelo pridna, vse ste naredili, res ste se potrudili. Ta teden sem se odločila, da vam dam nalogo čez cel teden, da si boste sami lahko porazdelili čas in vse naredili.  

1. Pojdi na povezavo https://eucbeniki.sio.si/kemija8/949/index.html- reši naloge za ponovitev, s puščico desno na sredini lista se pomakni na naslednjo stran in reši naloge do strani 157


V sredo si na isti povezavi v kazalu odpreš Kovine, na naslednji strani Alkalijske kovine prebereš, zapiše  v zvezek, kako je z reakrtivnostjo, se pomakneš naprej in pogledaš posnetek poskusa Alkalijske kovine z vodo in plamenske reakcije. Poskusa si zapiši v zvezek: Pripomočki, 2. Potek dela, 3. Opažanja

Na spletni povezavi http://www.osbos.si/ekemija/e-gradivo/6-sklop/reaktivnost_kovin.html, prepiši v zvezek Reaktivnost kovin, tudi reaktivnostno vrsto, ter reši vaje 6.71 - 6.76

Ko se vrnemo v šolo, bom zvezke pobrala in pogledala, če je narejeno. Vaše resnost pri  delu bo vplivala na končno oceno.

Bodite pozitivni, zdravi in res upam, da se kmalu vidimo.                                  

 Marijana Z. Šlibar, prof.