Širim besedni zaklad - UČNI PRIPOMOČEK ZA TJ

Besedni zaklad nam pomaga, da se lažje in bolje sporazumevamo ustno ali pisno. Pomemben je pri slovenščini, pa tudi pri tujih jezikih. Lahko si ga širimo na različne načine: z branjem, poslušanjem, opazovanjem, pogovarjanjem, reševanjem križank …

Za učenje novih besed pri tujem jeziku si lahko pomagaš tako, da si izdelaš škatlo z besedami. Kako si lahko to narediš? Prisluhni posnetku ali preberi v priloženem dokumentu.

Pa veliko uspeha!