Slikopisi

Branje, širjenje besedišča, branje z razumevanjem (opis prebranega, odgovarjanje na vprašanja glede na podatke v besedilu, pogovor na dano temo,...).