DELO od 30.3. do 4.4. 2020

V priponki imaš UL. Ni ti ga potrebno tiskati. Rešitve piši v zvezek. Pomagaj si z učbenikom poglavje Elementi PS. Za vajo izračunaj masni delež kroma in kisika v spojini  K2Cr2O7

Rezultate mi poslikaj in pošji na mail. Časa imaš do četrtka do 17.00

V datoteki spodaj imaš posnetek mojega predavanja Elementi PS. >Poglej si ga in zapiši v zvezek po navodilih v posnetku.