Delo od 30.3. do 4.4. 2020

Ponavljanje in utrjevanje

Klikni na povezavo in ponovi in utrdi snov o čutilih

http://www2.arnes.si/~osljts3/NALOGE/BIOLOGIJA/cutila/cutila.htm

Odgovori na vprašanja v inter aktivnem delovnem zvezku na strani 79 Vprašanja za preverjanje znanja, prvi stolpec prvih 13 vprašanj. Odgovore na list papirja , poslikaj in mi pošlji do ponedeljka do 12.00