Jutranje varstvo: 6:20 - 8:20 OPB: 12:10 - 16:20

Smernice za delo na daljavo

Smernice za delo na daljavo

od Saša Stankovič -
Število odgovorov: 0

Načrt OPB oddelkov (16. 3. do 30. 3 2020):

KOSILO (in ostali dnevni obroki)

Pred vsakim obrokom je predvsem pomembno, da učenci dosledno upoštevajo navodila za umivanje in razkuževanje rok.

V času, ko so učenci doma je pomembno, da se s starši  pogovarjajo o pomenu higiene rok in zdrave prehrane, ki je v času prehladnih in ostalih obolenj še kako pomembna. Pomembno je tudi, da spoznajo pomen vitaminov in mineralov v prehrani ( kaj so to sploh vitamini in minerali in v kateri hrani jih najdemo).

Cilji (smernice):

- učenci se učijo pomena zdrave prehrane,

-spoznajo pomen vitaminov, mineralov v prehrani.

SPROSTITVENA DEJAVNOST IN USMERJEN PROSTI ČAS

Pomembno se nam zdi, da se ta sklopa prepletata. V času odsotnosti od pouka bo dovolj časa za marsikatere sprostitvene dejavnosti in prosti čas učencev. Čas naj izkoristijo za sprehode v naravi, čim več naj se gibljejo na prostem-kolesarijo, tekajo, se igrajo z žogo. Pomembno je tudi, da se s starši pogovarjajo o aktualnih temah-v tem primeru nastale epidemije koronavirusa. Starši naj redno skupaj z otroki poskrbijo za skrbno higieno (predvsem rok). Dovolj bo časa tudi za kakšne plesne aktivnosti in ogleda najljubših risank. Ker se bliža materinski dan lahko učenci ustvarijo kakšen izdelek-voščilnico ali rožico za mamo.

Cilji (smernice):

-poslušajo glasbo, plešejo,

-rišejo, barvajo, slikajo,

-se sproščajo ob najrazličnejših igrah in drugih dejavnostih,

-se s starši pogovarjajo o aktualnem dogajanju.

 

 

 

 

SAMOSTOJNO UČENJE

Učenci bodo v tem času opravljali šolsko delo doma. Tako se bodo soočili z marsikaterim izzivom kot je uporaba učbenika (kje najti določene podatke), uporabo elektronskih virov (kako na spletu najti kakšno informacijo). Urili se bodo tudi v razporejanju časa, ki ga bodo namenili šolskim obveznostim.

Starši naj jim pomagajo pri razporejanju časa glede šolskih obveznosti in uporabe pripomočkov pri delu (predvsem bodite pozorni na varno rabo interneta) ter organizaciji delovnega prostora. Učitelji razredniki bodo poskrbeli za sprotna in natančnejša navodila glede nalog in ostalih obveznosti v tem času.

Cilji (smernice):

-učenci poglabljajo, utrjujejo učno snov,

-se učijo uporabljati učbenike in različne elektronske vire (varna raba interneta!),

- se učijo načrtovati svoje delo (čas dela in aktivnosti, vmesne individualne počitke, čas ponavljanja) in pripraviti delovni prostor (priprava pripomočkov in organizacija delovnega prostora).

Pripravila in zapisala: Saša Stanković, vodja OPB (z aktivom)