Obvestila v zvezi s četrtim razredom

4.b_Navodila za delo pri TUJEM JEZIKU

4.b_Navodila za delo pri TUJEM JEZIKU

by Barbara Čatar -
Number of replies: 0

Pozdravljeni učenci 4.b razreda!

Najprej sledi nekaj kratkih navodil za delo pri tujem jeziku v času izobraževanja na daljavo. Teh navodil se prosim držite dokler takšna oblika pouka traja.

Obvezno si vsako opravljeno delo, nalogo,…beležite v zvezku. Zraven pripišite datum in poskrbite, da bo snov lepo urejena. Ko se vrnemo v šolo, bom vse zvezke tudi pregledala. Vedite, da to niso počitnice, in da je potrebno znanje utrjevati in nadgrajevati.

Nekaj nalog boste dobili ali za prepisati v zvezke ali za rešiti v delovnem zvezku. Prebrali boste kako besedilo in odgovorili na vprašanja in podobno. Skušala se bom čimbolj držati našega ustaljenega načina dela iz učilnice, vas pa prosim, da se pri delu maksimalno potrudite. 

Če pride do kakršnekoli nejasnosti, če kaj ne bosti znali, si pomagajte s spletom, slovarjem ali med seboj preko družbenih omrežji ali e-mailov. Seveda pa sem vam na vsa vprašanja na voljo tudi jaz.

Prepričana sem, da vse naloge zmorete opraviti sami, zaupajte vase in v svoje sposobnosti.

Želim vam uspešno delo.

Učiteljica Barbara.