Splošna obvestila v zvezi z izvajanjem pouka v času epidemije

Nova merila v primeru omejitve vpisa v SŠ

Nova merila v primeru omejitve vpisa v SŠ

by Robert Železnik -
Number of replies: 0

Pozdravljeni devetošolci  !                                                                                    

Vpis v srednje šole je že za nami. Vsi ste uspešno oddali prijavnice za vpis v začetni letnik srednje šole in prijavnice za dijaški dom. Ker ste prijavnice pošiljali sami, je vsaka srednja šola od nas prejela seznam učencev, ki se nanaša na posamično šolo.  Na tak način lažje preverjamo, če so vse prijavnice prispele na pravo mesto. Iz večina srednjih šol smo že dobili odgovore, iz nekaterih srednjih šol še čakamo.  Ko dobim povratne informacije vas obvestimo – le v primeru, če bi bilo potrebno kaj spremeniti.

Pošiljam vam tudi obvestilo, ki je bilo objavljeno na spletni strani MIZŠ, Ljubljana v okrožnici – NOVA MERILA ZA IZBIRO KANDIDATOV V PRIMERU OMEJITVE VPISA V PROGRAME SREDNJEGA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA, SREDNJEGA STROKOVNEGA IN TEHNIŠKEGA IZOBRAŽEVANJA TER GIMNAZIJ ZA ŠOLSKO LETO 2020/21.

 

OBRAZLOŽITEV:

V postopku vpisa kandidatov v srednje šole se v primeru omejitve vpisa upošteva Sklep o merilih za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v programe srednjega poklicnega, srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja ter gimnazij iz leta 2008. Ta določa, da se pri omejitvi vpisa kandidati izbirajo na podlagi razvrstitve z uporabo točk iz zaključenih ocen obveznih predmetov zadnje triade osnovne šole. Poleg tega pa sklep iz leta 2008 tudi določa, če se na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom tačk iz ocen, se izbira med njimi nato opravi na podlagi točk, doseženih na nacionalnih preizkusih znanja iz slovenščine (oziroma madžarščine ali italijanščine kot maternega jezika) in matematike. Ker je zaradi situacije v državi in razglasitve pandemije sprejeta odločitev, da se nacionalno preverjanje znanja na osnovnih šolah za učence 9. razredov v tem šolskem letu 2019/2020 ne izvede, se navedeni sklep o merilih iz leta 2008 v tem delu popravlja oziroma spreminja.

Sprememba sklepa se tako nanaša na popravek prvega in drugega odstavka 4. točke sklepa iz leta 2008. in sicer tako, da v primeru, če se na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk iz ocen vseh obveznih predmetov zadnje triade osnovne šole, se izbira med njimi namesto uporabe točk, doseženih na nacionalnem preverjanju znanja, opravi na podlagi uporabe seštevka točk, pridobljenih iz zaključnih ocen iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole pri predmetih slovenščina (italijanščina oziroma madžarščina kot materni jezik), matematika in prvi tuj jezik. Z učnim uspehom pri teh predmetih lahko kandidat dobi največ 45 točk.

Pravno podlaga za spremembo meril za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v srednje šole za šolsko leto 2020/21 zaradi izvajanja ukrepov za obvladovanje pandemije COVID — 19 daje četrti odstavek 45. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, St. 49/20).

 

S tem sklepom se zaradi izvajanja ukrepov za obvladovanje pandemije COVlD-19 spreminjajo merila za izbiro kandidatov v primem omejitve vpisa v programe srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja ter gimnazij za šolsko leto 2020/21, določena s Sklepom o merilih za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v programe srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja ter gimnazij, št. 6035-11812008, z dne 1. julija 2008.

Želim vam lep dan in ostanite zdravi,

svetovalna delavka, Ana