četrtek, 25 julij 2024, 07:41
Spletno mesto: Arnes Učilnice
Predmet: Hišna imena (HI)
Slovar: HIŠNA IMENA V OBČINI CIRKULANE
G

GOLOBIČINI

Glbi:čini (uradno Belšak) ǁ Glọbi:čini -f prid.

Hišno ime je tvorjeno iz poimenovanja znanega ptiča golob z dodanim priponskim obrazilom -ičin. Golob je simbol miru, zato je verjetno vzdevek prvotno opisoval miroljubnega, blagega človeka, morda tudi koga, ki se je z golobi ukvarjal. Hišno ime izvira iz poimenovanja živali (Keber, 2021). 


GRACI

Gra:ci (uradno Emeršič) ǁ Gra:č -f  prid.

Hišno ime je verjetno nastalo preko vzdevka iz nemškega poimenovanja prebivalca Gradca, tj. Grazer v pomenu prebivalec avstrijskega mesta Graz, ki je nastal iz slovenske pomanjševalnice občne besede grad, tako je bil prvoten pomen tudi prišlek iz Graza. Hišno ime je kot tako izpeljano iz krajevnega poimenovanja (Keber, 2021).


GRADIŠKI

G'radí:ški (uradno Arnečič) ǁ  G'radí:ški  prid.

Hišno ime je nastalo iz naselbinskega imena Gradišče oz. poimenovanja prebivalca Gradišča, tj. Gradiščan v pomenu prebivalec Gradišča ali prišlek iz njega (Gradišče je naselje v občini Cirkulane). Hišno ime tako izvira iz krajevnega imena (Keber, 2021).


GRANDOVI

G'ra:ndovi (uradno Klajderič) ǁ G'ra:nd -f prid.

Hišno ime ima verjetno furlanski ali beneški izvor, nastal kot vzdevek preko italijanskega samostalnika grande v pomenu velik. Hišno ime je tako nastalo na podlagi posebnosti oz. lastnosti nosilca imena (Keber, 2021).


GREGOŠI

Gre:goši  ǁ Gre:goš -f prid.

Hišno ime je izpeljano iz rojstnega imena Gregor, ki je nastalo iz svetopisemskega imena Gregorius. Kot takšno lahko razlagamo v povezavi sin Gregorja. Hišno ime tako uvrščamo med imena, nastala iz osebnega imena nosilca (Lenarčič, 2012 in Keber, 2021).


H

HABJANAKI

Xab`jånäki (uradno Kokol) ǁ Xab`jånäk -f prid.

Hišno ime izhaja iz rojstnega imena Habjan, ki je različica imena Fabjan, ki je latinskega izvora. S priponskim obrazilom -ek poudarimo majhnost, drobnost v pomenu majhen Habjan, zelo verjetno povezano s pomenom sin Habjana. Hišno ime tako izvira iz osebnega imena (Keber, 2021).


HALČEKI

Xa:lčeki (uradno Kojc) iz Cirkulan 77 ǁ Xa:lček -f prid.

Hišno ime je izpeljano iz besede halček, ki predstavlja del za zaviranje na vozu. Ime tako uvrščamo med imena, nastala iz poimenovanja predmetov.

Nosilca hišnega imena – brata, sta se ukvarjala s kmetovanjem, živinorejo, obdelovanjem goric (vinogradov). V občini Cirkulane se hišno ime pojavlja več kot 320 let.


HRASTINSKI

X`rasti:nski (uradno Grobenski, tudi Petrovič) ǁ X`rasti:nski prid.

Hišno ime je izpeljano iz pridevnika hrastinski v pomenu prebivalec, prvotno v pomenu prebivalec Hrastine ali prišlek iz le-te, vse vezano na naselbinsko ime Hrastina (naselje na Hrvaškem, od Cirkulan oddaljeno okoli 90 kilometrov). Tako lahko hišno ime uvrščamo med imena, nastala iz krajevnih imen (Keber, 2021).


HRENKI

X`rä:nki (uradno Kozel) ǁ X`rä:nki -ọf prid.

Hišno ime je nastalo preko vzdevka iz poimenovanja začimbe hren, v prvotni navezavi na hud, piker, jezljiv, oster človek z dodanim priponskim obrazilom -ki. Ime se izvorno navezuje na poimenovanje rastlin in/ali osebnostne posebnosti ter lastnosti nosilca (Keber, 2021).


HÜDEKI

Xü:deki (uradno Petrovič) iz Pristave 7 ǁ  Xü:deki -f prid.

Po navedbah informatorja, ki se je navezoval na zgodovinske raziskave, je hišno ime povezano s hrvaškim področjem Hajduk, od koder je pribežal mož, ki je na omenjenem področju storil nek zločin oz. kaznivo dejanje. Ko so ga prestregli, so mu dali na izbiro, ali gre za hlapca ženi s štirimi otroki ali v ječo. Hišno ime tako uvrščamo med imena, nastala iz krajevnih imen.

Nosilec hišnega imena se je ukvarjal s kmetovanjem, živinorejo, obdelovanjem goric (vinogradov). V občini Cirkulane se hišno ime pojavlja več kot 400 let.