nedelja, 21 julij 2024, 22:35
Spletno mesto: Arnes Učilnice
Predmet: Hišna imena (HI)
Slovar: HIŠNA IMENA V OBČINI CIRKULANE
J

JUREKOVI

Jü:rekovi (uradno Fajfar) ǁ Jü:rek -f prid.

Hišno ime je izpeljano iz imena Jǘrek, različice imena Jurček, navezujoč na krajšavo osebnega imena Jurij. Z obzirom na navedeno, hišno ime izhaja iz osebnega imena gospodarja (Prašnički idr., 2016 in Keber, 2021).


JURIČ(AK)

Jü:rič(ak) (uradno ) iz Cirkulan ǁ Jü:rič(ak) -f prid.

Hišno ime je nastalo iz pomenske podstave Jur, nastale po krajšanju imena Jurij, v pomenu sin Juriča, tudi Jurića, tvorjeno s priponskim obrazilom -ovi. Izvorno tako ime uvrščamo med izpeljanke iz osebnega imena nosilca hišnega imena (Keber, 2021).


K

KLAIŽAROVI

Klä:ižarovi ǁ Klä:ižar -f prid.

Hišno ime je po preglasu -a v -e nastalo iz imena Klajžar, ki je nastalo iz krajšanja imena Miklavž, tj. Klavž z dodanim priponskim obrazilom -ar. Ime lahko razlagamo tudi preko poimenovanja prebivalcev Klavž v pomenu prišlek iz Klavža (naselje v občini Tolmin, od Cirkulan oddaljeno okoli 254 kilometrov). Tako hišno ime uvrščamo med imena, nastala iz krajevnih imen (Keber, 2021).


KLOJČEKOVI

Klọ:jčekovi (uradno Kelc) ǁ Klọ:jček -f prid.

Hišno ime je izpeljano iz samostalnika klójc v pomenu suhi sadni krhelj. Glede na navedeno ugotavljamo, da je hišno ime izpeljano iz poimenovanja dejavnosti nosilca (Prašnički idr., 2016).


KOPINSKI

Kpi:nski (uradno Milošič) iz Cirkulan ǁ Kpi:nski prid.

Hišno ime je izpeljano iz narečne besede kopina, kopije v pomenu robida, robidnica, robidje, robidovo grmičevje. Prvotni imetnik hišnega imena je lahko bival tudi ob zemljišču z robidjem ali je bil njegov lastnik. Ime tako izvira iz poimenovanja dejavnosti nosilca imena (Keber, 2021 in Prašnički idr., 2016).


KOREJAČKI

Koreĵa:čki (uradno Kelc) iz Brezovca ǁ Koreĵa:čk  -f (Koreĵa:čki)  prid.

Hišno ime je pomanjševalnica hišnega imena Korejaki in je kot takšno izpeljano iz priimka nosilca dejavnosti in krajevnega poimenovanja (Keber, 2021 in SSKJ2, spletni slovar).


KOREJAKI

Koreĵa:ki (uradno Korenjak) ǁ Koreĵa:k -prid.

Hišno ime je nastalo preko priimka Korenjak, Korenak, ki je nastal preko vzdevka korenjak v razlagi velik, močen, krepek, trden človek. Hišno ime lahko razlagamo tudi kot Korenjaki (narečno Korejaki) v pomenu prebivalec Korenjaka, vse vezano na naselbinsko ime Korenjak (naselje v občini Zavrč, od Cirkulan oddaljeno okoli 6 kilometrov). Tako lahko hišno ime uvrščamo med imena, ki so izvirajo iz priimkov in iz krajevnih imen (Keber, 2021 in SSKJ2, spletni slovar).


KORENSKI

Korä:nski (uradno Vidovič) iz Brezovca ali Cirkulan ǁ Korä:nski prid.

Hišno ime izhaja iz občne besede koren v pomenu odebeljeni del korenine nekaterih rastlin. Ime je nastalo po predstavi o krepkosti, trdnosti korena, korenine, korenike, lahko se navezujemo tudi na ekspresiven pomen velik, močan človek. Izvorno je zelo blizu hišnemu imenu Korejački. Priponsko obrazilo -jski kaže na vnos kroatizmov, kar lahko pripisujemo lokacijski bližini Hrvaške. Hišno ime povezujemo z imeni, nastalimi po poimenovanju rastlin (Keber, 2021).


KOROŠIČARI

Krši:čari (uradno Korošec) iz Brezovca ǁ Krọši:čar -f prid.

Hišno ime je verjetno nastalo preko vzdevka iz priimka Korošec, tj. Korošic, s katerim je poimenovan prebivalec Koroške. Ime se v pomenu prišlek, priseljenec s Koroške. Hišno ime uvrščamo med imena, nastala iz priimkov in krajevnih imen  (Keber, 2021).


KORPIČKA/KORPIČOVI

Kọrpička, Kọrpičovi (uradno Arbeiter) iz Cirkulane 11 ǁ Krpičak -f prid.

Hišno ime je nastalo kot izpeljanka samostalnika kórpa, ki izvira iz nemškega samostalnika der Korb v pomenu košara s priponskim obrazilom -ič. Hišno ime tako izhaja iz vzdevka, poimenovanja dejavnosti in/ali poklica nosilca (Prašnički idr., 2016).

Gospodarji so se ukvarjali s pletenjem košev in košar – korp, iz tega izvira njihovo hišno ime. V občini Cirkulane se poimenovanje pojavlja več kot 320 let.