nedelja, 21 julij 2024, 00:00
Spletno mesto: Arnes Učilnice
Predmet: BLA-Fizika 9. razred (BLA-FIZ-9)
Slovar: Definicije osnovnih pojmov
1

1N (enota za silo)

1N je sila, ki povzroči, da se telo z maso 1 kilogram giblje s pospeškom 1 m/s2.

E

ENAKOMERNO GIBANJE


ENAKOMERNO POJEMAJOČE GIBANJE


ENAKOMERNO POSPEŠENO GIBANJE


G

Graf v(t) - hitrost v odvisnosti od časa

Graf v(t) prikazuje, kako se hitrost spreminja s časom. Pri enakomernem gibanju je graf v(t) vodoravna premica, ker je hitrost stalna.

H

HITROST

Hitrost je fizikalna količina, ki nam pove, kolikšno pot opravi telo v časovni enoti (npr. koliko metrov opravi v eni sekundi).

P

Pospešek

Pospešek je fizikalna količina, ki nam pove, za koliko se hitrost poveča vsako sekundo. Enota za pospešek je m/s2.
Pot

Pot je razdalja, ki jo opravi telo po nekem tiru.

T

TEŽA

Teža je sila, s katero Zemlja privlači telesa v svoji okolici.
V

VZGON

Vzgon je rezultanta sil tekočine na potopljeno telo; kaže navpično navzgor,prijemališče ima v središču potopljenega dela telesa in je po velikosti enak teži izpodrinjene tekočine.