petek, 27 januar 2023, 16:15
Spletno mesto: Arnes Učilnice
Predmet: BLA-Fizika 9. razred (BLA-FIZ-9)
Slovar: Definicije osnovnih pojmov
E

ENAKOMERNO GIBANJE


ENAKOMERNO POJEMAJOČE GIBANJE


ENAKOMERNO POSPEŠENO GIBANJE