četrtek, 30 november 2023, 19:07
Spletno mesto: Arnes Učilnice
Predmet: BLA-Fizika 9. razred (BLA-FIZ-9)
Slovar: Definicije osnovnih pojmov
E

ENAKOMERNO GIBANJE


ENAKOMERNO POJEMAJOČE GIBANJE


ENAKOMERNO POSPEŠENO GIBANJE