ponedeljek, 6 februar 2023, 07:58
Spletno mesto: Arnes Učilnice
Predmet: BLA-Fizika 9. razred (BLA-FIZ-9)
Slovar: Definicije osnovnih pojmov
H

HITROST

Hitrost je fizikalna količina, ki nam pove, kolikšno pot opravi telo v časovni enoti (npr. koliko metrov opravi v eni sekundi).