četrtek, 23 maj 2024, 05:36
Spletno mesto: Arnes Učilnice
Predmet: BLA-Fizika 9. razred (BLA-FIZ-9)
Slovar: Definicije osnovnih pojmov
P

Pospešek

Pospešek je fizikalna količina, ki nam pove, za koliko se hitrost poveča vsako sekundo. Enota za pospešek je m/s2.
Pot

Pot je razdalja, ki jo opravi telo po nekem tiru.