ponedeljek, 6 februar 2023, 07:35
Spletno mesto: Arnes Učilnice
Predmet: BLA-Fizika 9. razred (BLA-FIZ-9)
Slovar: Definicije osnovnih pojmov
1

1N (enota za silo)

1N je sila, ki povzroči, da se telo z maso 1 kilogram giblje s pospeškom 1 m/s2.